Vi har undersøgt din browser og du har ikke Adobe Flash installeret.

Klik her for at hente flash
     
Garanti
 
DANSK HÅNDVÆRK
godkendt ankenævn og garantiordning
 
DANSK HÅNDVÆRK GARANTIORDNING
Dansk Håndværk ønsker at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk og derfor har vi – som en ekstra sikkerhed for dig som kunde – lavet DANSK HÅNDVÆRK GARANTIORDNING.
 
Garantiordningen har til formål at sikre forbrugerne opfyldelse af kendelser afsagt af Håndværksrådets Ankenævn vedrørende arbejde udført af medlemmer af Dansk Håndværk, når kendelserne statuerer, at der er mangler ved det udførte arbejde.
 
Dækker udgifter op til 100.000 kr.
Garantiordningen dækker tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 100.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn – eller i helt særlige tilfælde domstolene.
 
DANSK HÅNDVÆRK- din sikkerhed for et håndværksmæssigt vel udført snedker- og tømrerarbejde!
 
For yderligere information om Dansk Håndværk GARANTIORDNING kontakt Danske Snedker- og Tømrermestre.
 
Læs mere om Håndværksrådet Ankenævn her.